De LaserTrainer


 

Briljante voordelen voor trainer en sporters!

De LaserTrainer is een laser-lichtspot die door de sporter wordt gevolgd bij zijn training. De lichtspot fungeert als een optische haas en stelt de sporter in staat een specifiek trainingsschema af te leggen dat hem op duur, snelheid en interval begeleidt. Afwijkingen van het beoogde schema worden direct door hemzelf gesignaleerd zodat onmiddellijk kan worden gereageerd. De trainer kan zelf een maatwerk oefenschema maken, dat door de LaserTrainer voor de sporter op de baan wordt geprojecteerd.

 


 

Techniek

 

Systemen voor het markeren van posities met behulp van laserlicht worden al lange tijd toegepast. De meest bekende is wel de laser-pen die de aanwijsstok van de schoolmeester heeft vervangen. Toch is de introductie van laserlicht in de wereld van sporttraining een noviteit. Het hart van het systeem is een 500 mW laserdiode, die een gebundelde groene lichtstraal projecteert tegen twee spiegels die gemonteerd op twee galvanische motoren in horizontale en verticale richting worden aangedreven. Een gerichte laserbundel verlaat de behuizing van de LaserTrainer en werpt afhankelijk van de instralingshoek een ovale/cirkelvormige spot van ca. 10-20 cm. op de baan. Meerdere lasers kunnen gecombineerd, draadloos of door een LAN netwerk, worden aangestuurd, waardoor uit verschillende richtingen de spot over de baan kan worden gericht.

 

 

 

Zichtbaarheid

 

De LaserTrainer is niet alleen ontwikkeld voor toepassingen in de avonduren. Ook overdag in het zonlicht blijft de lichtspot zichtbaar. De lichtbundel wedijvert dan weliswaar met 100.000 -130.000 lux zonlicht, maar blijft afhankelijk van het jaargetijde en de tijd van de dag met haar groene (532 nm) kleurstelling toch zichtbaar. Er worden voor deze omstandigheden speciale eisen aan de veiligheid van het gebruik gesteld.

 

Veiligheid

 

Het gebruik van lasers brengt naast de voordelen van krachtige parallelle lichtbundels ook fysieke gevaren voor het oog en soms ook de huid met zich mee. De toegepaste laser in de LaserTrainer heeft een golflengte van 532 nM in het zichtbare bereik en heeft een veiligheidsclassificatie 3b wat betekent dat er maatregelen genomen dienen te worden om mogelijke schade voorkomen. In een gebruikerswereld waar geen ervaringen met lasers zijn ligt het bagatelliseren van deze gevaren voor de hand, maar dat is allerminst professioneel. Toepassing van de LaserTrainer vraagt kennis van installateur en gebruiker die vakkundige begeleiding vereist bij aanleg en tijdens het gebruik.

 

In een open ruimte geldt voor een lasersysteem dat de MTB ( Maximaal Toelaatbare Blootstelling) c.q. MPE (Maximum Permissable Exposure) kleiner moet zijn dan 25,6 W/m2 bij een oog-reflex van t = 0,25s. Een gaussisch intensiteitsprofiel van de bundel wordt beoordeeld op de binnenste 8 mm van de bundel. Dit komt overeen met de opening van de menselijke pupil. Door pulsering van de lichtbron binnen de toegestane waarde van de oog-reflex wordt de intensiteit van de bundel software matig voor elke afstand binnen toegestane veiligheidsgrenzen van de klasse 2 lasers gereguleerd.

 

Een drietal hardware matige veiligheidssystemen voor falende computersturing completeert het veiligheidspakket rondom de LaserTrainer.

De Laser-trainer voldoet aan keuringseisen eisen volgens EN 60825 en de USA.

 

 

 

Eigenschappen en toepassingen

 

Pro-actief

Met de de LaserTrainer krijgt tijd een ander dimensie. Gewoonlijk wordt tijd na de prestatie (aan het einde van de race of aan het einde van een ronde) geregistreerd en gecommuniceerd. Met de LaserTrainer wordt de na te streven tijd voortdurend door de lichtspot zichtbaar gemaakt voor de sportbeoefenaar ten opzichte van zijn prestatie van dat moment. Deze situatie tijdens de sportprestatie maakt dat de na te streven tijd pro-actief voor de sporter uit gaat en hem voortdurend tijdens zijn prestatie informeert en stimuleert. Dit is de grote kracht van de LaserTrainer.

 

Sven Kramer effect

Sommige baansporten kennen baanwisselingen tijdens de ronden die moeten worden afgelegd. Tijdens de 10.000 m. hardschaatsen op de Olympische Spelen van 2010 in Vancouver reed Sven Kramer de verkeerde baan in na de baanwisseling en werd na het behalen van de beste tijd gediskwalificeerd. De LaserTrainer voorkomt met de spot een dergelijke vergissing van schaatser of coach door de continue visuele begeleiding van de te volgen banen.

 

 • duurtraining
 • snelheidstraining
 • intervaltraining
 • Fartlektraining
 • piramidetraining
 • zig-zag training


Montage

 

Optioneel

 

De LaserTrainer is een compleet systeem standaard voorzien van de benodigde veiligheidssystemen en de geavanceerde software kent tal van nuttige praktische functies voor het maken van individuele schema's per gebruiker. Toch zijn er enkele optionele mogelijkheden:

 

 • beamer voor projectie van het trainers display scherm met rondetijden op een scherm voor de passerende sportbeoefenaar.
 • laser-logo voor de projectie van de naam van de accommodatie of de sponsor op de baan
  •  

   Trainings-/ wedstrijdtoepassingen

    

   • atletiek
   • hardschaatsen
   • wielrennen
   • voetbal
   • hockey
   • zwemmen
   • markering van de ideale lijn en snelheid in racecircuits
   • markering van trace's zoals: Kuhren bij kunstschaatsen en trace's van springruiters, dressuur etc.
   • begeleiding van warming-ups
   • markering van het wereldrecord of andere voorgaande snelste tijden

    

       Nominaties

    

   Op 8 november 2007 werd Oostendorp Beheer b.v.

   genomineerd voor de NSVV Lichtaward voor het idee van

   de LaserTrainer.

    

   Op 1 november 2010 werd Oostendorp Beheer b.v.

   genomineerd voor de Nationale Sport Innovatie Prijs voor

   het concept van de LaserTrainer.